2010. december 12. Bemerítés

 

2010. december 12-én megtartott istentiszteletetünk keretében 18 fő alámerítésére került sor.

 

 

Ezen a napon nemcsak a táj öltözött fehérbe a lehullott hó miatt, hanem 18 új - örök - életet nyert bemerítkező is fehér ruhát húzott, hogy Jézus Krisztus parancsának eleget téve, hitét megvallva alámerítkezzen.

Az ünnepi istentiszteletet Kovács Béla gyülekezeti presbiter köszöntő és bevezető szavai, valamint áldáskérő imája nyitotta, majd egy rövid dicsőítő blokk következett.

Ezt követően nyolc bemerítkező bizonyságtételét hallhattuk arról, hogyan változott meg életük a Jézus Krisztussal való találkozás nyomán. A szívből fakadó önvallomások mélységesen megindították a jelenlévőket.

Isten Igéjét Gyülekezetünk lelkipásztora hirdette. Az evangélizációs üzenet középpontjában a Biblia legismertebb igeverse húzódott meg: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16).

Az alámerítés szolgálatát ezúttal ketten végezték. Benedek Zsolt lelkipásztor, valamint Horváth János lelkészgyakornok együtt merítette alá a 18 fehérruhás, újjászületett hívőt.

Az összejövetel végéhez közeledve elhangzott az elhagyhatatlan előrehívás azok számára, akik el akarják fogadni Jézus Krisztust, mint Megváltójukat. A felhívásra érkezett is néhány válasz. A könnyes szemek és a remegő hangok elárulták, hogy Isten Lelke megérintette az Ige hallgatóit.

Az istentisztelet méltó befelyezéseként a Gyülekezet presbiterei imádságban kérték Isten áldását és a Szentlélek kiáradását a bemerítettekre.