2010. szeptember 18–19. Hálaadó hétvége

2010. szeptember 18–19-én Hálaadó hétvége volt Gyülekezetünk imaházában. Az ünnepi esemény vendég-igehirdetője Csóka Efraim, az EPK Kiskőrösi Gyülekezete lelkipásztora volt, a dicsőítésről pedig a szintúgy kiskőrösi Enharmony összevont dicsőítő csoport gondoskodott.

Már 18-án, szombaton délután megérkezett a kiskőrösi különítmény, így nem volt akadálya, hogy egy nagyszerű, kibővített ifjúsági összejövetelt tartsunk, közel 70 fő részvételével. Az Enharmony által vezetett dicsőítés az imádat légkörét megteremtve közel hozta számunkra Isten jelenlétét. Az elhangzott igei üzenet élesen szembeállította egymással a Krisztust távolról követő és az elkötelezett tanítvány lelkületét. Az összejövetel végén lehetőség volt személyes imádságokra, döntések meghozatalára, és prófétai cselekedetre is, amellyel a jelenlévők kifejezhették, hogy tovább kívánnak lépni a jelenlegi helyzetből, és egy újabb lépcsőfokot elérve akarják követni Jézust.

Szeptember 19-én, vasárnap, 10 órakor, istentisztelettel kezdődött a Hálaadónap, melyet délben a közös ebéd idejére szakítottunk meg, majd délután folytatódott az ünnepi összejövetel.

Csóka Efraim magával ragadó igehirdetése, amely valódi megtapasztalásokon, az Ige mély ismeretén, és a Szentlélek vezetésén alapult, igazi hálára késztette az ünneplő gyülekezetet. Az Enharmony szolgálata újból a Szentlélektől átitatott, a szeretet légkörével és az Isten előtti alázattal megtöltött dicséretekben csúcsosodott ki, a személyes bizonyságtételek pedig magas fokú, Kirsztus iránti elkötelezettségről tanúskodtak.

A Hálaadónapra a környékbeli és helyi gyülekezetekből, felekezetekből is érkeztek látogatók szép számmal, de körünkben üdvözlhettük Bánrévéről az egyik háztulajdonost, akit 2010 júliusában jégkár ért. Most egy rövid levélben fejezte ki köszönetét az Ózdi Gyülekezet és az EPK más gyülekezeteinek összefogása nyomán adományozott pénzbeli segítségért.

Ugyancsak jelen volt egy hölgy, akiért korábban imádkoztunk, mivel áttétes, rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála. A délutáni istentiszteleten bizonyságot téve megköszönte a Gyülekezet imáját, és elmondta, hogy a kórházból a műtétet követően gyógyultan(!) távozhatott.

A Hálaadónap minden tekintetben sikeresnek és áldásosnak bizonyult. Milyen kár, hogy a következőre egy évet várnunk kell.