2010. április 17–18. KongÓzd

 

2010. április 17–18-án Gyülekezetünk vendége volt Béres János, az EPK Kongói Missziójának vezetője.

 

Béres János, az EPK Isaszegi Gyülekezete lelkipásztora 2006-ban járt először Kongóban, a Hajnalcsillag Missziós Alapítvány vezetőjével, Nyári Jenővel együtt. A pünkösdi lelkipásztort már ekkor mélyen megérintette az európai fejjel föl nem fogható, mérhetetlen szegénység és elhagyatottság, amivel a Kongói Demokratikus Köztársaságban élők napont szembenéznek.

Ekkortól kezdődően Béres János adománygyűjtésbe kezdett, de ő maga is bőkezűen támogatta az elinduló új missziót. A munkában partnerre talált Közösségünk elnökségében, gyülekezeteiben és médiáiban. Mind ennek köszönhetően évről évre visszatér a betegek, leprások, árvák, háborús sérültek közé, hogy élelmiszer- és gyógyszeradományt, gyógyászati, valamint megélhetést elősegítő eszközöket vigyen, de az adományok segítségével egy új iskola is felépítésre került.

Utazásaira minden alkalommal elkísére Durkó Zsolt operatőr is, így örökítve meg mindazt, amit együtt átélnek.

Gyülekezetünkben 2010. május 31. és április 10. között vetítettük le az úti film 1–3. részét, amely 2006–2008-ban megtett utak történéseit mutatták be.

 2010. április 17-én Gyülekezetünkbe érkezett Béres János lelkipásztor és Durkó Zsolt operatőr, hogy személyesen hozzák el a 2009-es kongói útjukról készült filmet, amelyet számos érdeklődő tekinthetett meg. A vetítés végén a nézők kérdéseire válaszoltak, amelyekből további információkat tudhattunk meg a Kongóban élő emberek helyzetéről.

2010. április 18-án, vasárnap délelőtt és délután Béres János hirdette Isten Igéjét Gyülekezetünkben, de mindkét alkalommal hallhattuk Durkó Zsolt bizonyságtételét is.
Béres János Igét olvasBéres JánosDurkó Zsolt operatőr

Az elhangzottak – az Ige üzenete és a személyes átélések, megtapasztalások – imádságban adott válaszra indították a jelenlévőket.
A figyelmes hallgatóság

A két istentiszteleti alkalommal megtartott gyűjtés teljes összegét az EPK Kongói Missziója javára ajánlottuk föl.