2009. március 15. Csernus Béla vendégszolgálata

 

2009. március 15-én, vasárnap, a délutáni istentiszteleten Gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, Csernus Béla hirdette Isten Igéjét.


A prédikációba ékelve hallgathatták meg a jelenlévők Csernus Béláné Fábián Ibolya igei bizonyságtételét is.

Az igehirdetés és a bizonyságtétel alapját a Filippi 1,20 igevers adta, melyből kiindulva az Isten országához tartozásról, és az odáig eljuttató - Jézus Krisztusban kapott - isteni kegyelemről beszéltek testvéreink.

A zsúfolásig megtelt imaház jól szemléltette, mennyire nagy várakozással tekintettek a jelenlévők a régen látott vendégeink szolgálata elé.

Isten szavának ereje megmutatkozott abban is, hogy az igehirdetés után számosan jöttek előre a szószékhez, hogy imádsággal feleljenek Isten hívására.