Hálaadónap

 

2014. szeptember 21-én, vasárnap tartotta gyülekezetünk az idei hálaadónapját.

 

 

Az ünnepi összejövetelre a borsodi körzet gyülekezeteiből is szép számmal érkeztek látogatók, de az Egyházhoz társult borsodi gyülekezetekből is számosan vettek részt az ünnepi összejövetelen. A mintegy 300 résztvevőt Benedek Zsolt lelkipásztor köszöntötte, majd Kovács Béla gyülekezeti presbiter kérte imádságban Isten áldását a hálaadónap eseményeire.

Isten Igéjét – mind a délelőtti, mind a délutáni istentiszteleten – Földesi Tamás, az MPE Zirci Bérea Gyülekezetének lelkipásztora hirdette, aki feleségével, Judittal érkezett gyülekezetünkbe.

A délelőtti istentisztelet igehirdetésében az 1Péter 2,9 alapján a világosság és a fény kapott fő hangsúlyt, mint amire Isten hívta és hívja el az embereket, hogy Benne higgyenek. Az istentisztelet végén elhangzott felhívásra számosan jöttek előre az oltárhoz, hogy az Úr Jézus világosságára hozzák életüket.

A délutáni istentisztelet elején Földesi Tamás és Judit egy közösen előadott énekkel örvendeztette meg hallgatóságot. Az igehirdetés üzenete a Róma 12,11 versen alapult, és a Szentírás több igehelyét átolvasva vezetett végig bennünket, a helyes, Isten akarata szerinti buzgóság, lelkesültség témakörén.

Idén Istenünk magasztalását gyülekezetünk dicséretvezető csoportja vezette. Az ismert régebbi énekek között föl-fölbukkanó újabb dallamok és a szövegekben megjelenő tartalmas üzenetek egyre fokozták a hálaadás légkörét.

A két istentiszteletet csupán az ebédszünet szakította meg, a jelenlévők pedig örömmel fogyasztották a mindig nagy sikert arató töltött káposztát.

A minden tekintetben áldott, eredményes, lelkesítő hálaadónapért is Istenünket illeti minden hála és magasztalás.