Krisztus-ünnep gyülekezetünkben

 

Gyülekezetünk 2013. december 25-én tartotta karácsonyi istentiszteletét. 

 

 

Ünnepi összejövetelünket Gyülekezetünk kórusa nyitotta meg.

A jelenlévők megtekintettek egy fotóösszeállítást, amely a gyülekezet tagjai és látogatói által készített karácsonyi ajándékcsomag-átadások alkalmával készültek. Idén két óvodába közel 80 ajándékcsomagot juttattunk el.
A prezentációt követően Kujbus-Forgács Ilona szavalta el Túrmezei Erzsébet egyik versét.

A Bibliakörös gyermekek is készültek az ünnepre, verseik és énekeik, amelyek egyikéhez a nagyobbaktól is segítséget kaptak, nagy sikert arattak.

Isten Igéjét Gyülekezetünk lelkipásztora hirdette a János ev. 3,17 alapján. Benedek Zsolt a prédikációban kihangsúlyozta, hogy a Megváltó eljövetele előre elhatározott esemény volt, amely egy céltudadtos Isten munkáját tárja elénk. Jézus is céltudatosan hajtotta végre a megváltás és üdvözítés munkáját, de a Szentlélek is céltudatosan vezeti a hívő embert Isten országa felé. Isten céltudatossága arra ösztönzi az embert, hgoy váljon maga is céltudatossá, azaz úgy élje mindennapjait, hogy elérje hitének célját: lelke üdvösségét. Amikor a céltudatos Isten és a céltudatos ember együttmunkálkodik, a mennyben eltervezett akarat megvalósul a földön.

Az ünnepi istentiszteletet a dicséretvezető csoport Istent magasztaló énekei zárták, de az összejövetelt követően számosan maradtak még az imatermben, hogy baráti-testvéri beszélgetést folytatva kívánjanak békés karácsonyt egymásnak.