A hullámsír diadala - Bemerítési istentisztelet

 

2013. december 8-án, vasárnap 11 óember veszett oda a keresztelőmedence hullámsírjában, ugyanakkor 11 újjászületett hívő emelkedett ki a vízből Gyülekezetünk bemerítési istentiszteletén.

 

Izgatott várakozás előzte meg a bemerítési istentiszteletet, mert bár minden évben tartunk alámerítést, hosszú évek óta először fordult elő, hogy a fehérruhások között csak egy volt, aki a gyülekezetben nőtt föl. (Persze ennek az egy főnek a lelkipásztor nagyon örült, hiszen a nagyobbik fiáról van szó.)

Az istentiszteletet Kovács Béla presbiter szavai és áldáskérő imája nyitotta meg, majd pedig Istenünk dicséretében vezettek bennünket a gyülekezet zenészei és énekesei.

A fehérruhások ezt követően elhangzó bizonyságtételei többek között hányatott sorsokról, szétszakadt családokról, depressziós állapotokról, betegségekről, függőségekről, megszokásokról, súlyos bűnökről, közömbösségről, felszínességről szóltak, de a végkicsengés minden esetben ugyanaz volt: a bemerítkezők találkoztak Jézus Krisztussal, aki gyökeresen átformálta életüket, így minden megváltozott.

Az Úr Jézus győzelmét hirdető hitvallások nem maradtak reakció nélkül: hangos taps, valamint "dicsőség az Úrnak" és "hallelúja" kiáltásokra sarkallták a jelenlévőket, akik kevés híjján megtöltötték az épületet.

A bizonyságok után Kriston Rózsa, az MPE Bánhorváti Gyülekezetének ügyvivő presbitere köszöntötte a bemerítkezőket, bátorítva őket a Szentírás szavaival a kitartó pályafutásra, és az előbukkanó próbákban is az állhatatos keresztény életre. A bemerítkezők közül egy fő az MPE Bánhorváti Gyülekezete tagja lett.

Isten Igéjét Benedek Zsolt, a gyülekezet lelkipásztora hirdette. Prédikációjában kihangsúlyozta, hogy Isten hívószavára az idején megadott örömteli válasz az üdvösség útjára vezeti az értelmes embert (Példabeszédek 15,23–24).

A bemerítés ünnepélyes aktusa során sorban merültek el, majd bukkantak újra felszínre a bemerítkezők, kifejezve ezzel is, hogy a régi életük eltemettetett Krisztussal együtt, és feltámadva egy új életben járnak az Úr Jézussal.

Az alámerítés után elhangzó felhívásra számosan jelezték kezük felemelésével, hogy átadják az Úr Jézusnak életüket. A jelentkezők között voltak, akik először hozták meg ezt a döntést, de akadtak olyanok is, akik eltávolodásuk után újból Krisztus követőivé kívánnak válni.

A bemerítési istentisztelet záróakkordjaként a gyülekezet presbiterei imádkoztak kézrátétellel a bemerítettekért, kifejezve ezzel is az alámerítettek gyülekezeti közösségbe való integrálását. Az Ároni Áldás dalban elmondott üzenetével ért véget örömteli istentiszteletünk.

A bemerítettek (névsor szerint): Benedek Dávid, Bíró Lászlóné, Bodnár Béláné, Csakmag Axel, Érsek Tibor, Fürjes Benke Ágnes, Győri Jánosné (MPE Bánhorváti Gyülekezete), Horváthné Grulyó Enikő, Marczi Istvánné, ifj. Miklósi Norbert, Rézműves Lászlóné.