2013. április 25. Regionális Női Konferencia

2013. április 25-én, csütörtökön Gyülekezetünk adott otthont a "Szépségedet a király kívánja" mottó alapján megrendezett regionális női konferenciának, amelyen külföldi vendégelőadók hirdették Isten Igéjét.

 

Mintegy 90 hölgy érkezett az eseményre, amelyet Egyházunk Női Missziója szervezett. Az egybegyűlteket a helyi szervezők nevében Benedek Mónika köszöntötte, majd Gyülekezetünk hölgy tagjai vezették az Úr Jézus énekekben elhangzó dicséretét, a zenei aláfestéshez néhány férfiú is nagy segítséget nyújtott.

Mexikóból érkezett vendégeinket Pintér Eszter, az MPE Női Missziójának vezetője mutatta be, majd Keny Galindo Benavides bátorította a jelenlévőket arra, hogy a Bibliát úgy olvassuk, mint Istenünk útmutatását, használati utasítását a mindennapi élethez.

Az este igehirdetője Vera Lynn Crow volt, aki a Zsoltárok 45,12-ből olvasta fel vezérmotívumként az összejövetel mottójaként is megjelenő gondolatot. Igen kifejezően fejtette ki, hogy a szépség, amelyet Királyunk, Jézus Krisztus kíván, nem a külsőségekben rejlik, hanem a szívbéli állapotban, lelkületünkben amellyel Isten szavához igazodunk. A szemléletes példatörténetek időnként megnevettettek, más pillanatban pedig könnyet csaltak szemeinkbe.

Hálásak voltunk és vagyunk Istennek azért az áldásért, amelyet vendégeinken keresztül juttatott el hozzánk.