2013. február 24. Elköszöntünk

2013. február 24-én, a vasárnap délutáni istentiszteleten Ádámkó Lajos gyülekezeti presbiter hirdette Isten Igéjét, egyben el is búcsúzott Gyülekezetünktől, mivel lakóhelyet változtatott családjával együtt.

 

Az istentisztelet záróakkordjaként Benedek Zsolt lelkipásztor a Bibliából felolvasott igeszakasszal és a Gyülekezetben végeztt szolgálatát elismerő szavaival köszönt el Ádámkó Lajostól.

Ádámkó Lajos 1986-ban lett Gyülekezetünk presbitere. Több mint húsz esztendőn keresztül gyülekezetvezetőként is szolgált. Rendszeresen hirdette Isten Igéjét, de szerepet vállalt a Gyülekezet ifjúsági munkájában, és számos más missziói tevékenységben is.

A Gyülekezet tagsága nevében Labantné Héthy Katalin és Mikola András fejezte ki köszönetét az elköszönő presbiter és felesége, Éva felé.