2012. december 15–16. Vendég-igehirdető Gyülekezetünkben

 

2012. december 15-16-án Szabó Vilmos hirdette Isten Igéjét Gyülekezetünkben.

 

Szabó Vilmos a Pünkösdi Teológiai Főiskola lelkész-szakos hallgatója, aki jelenleg gyakorlati évét tölti, amely időszak során több pünkösdi gyülekezetben is hirdeti Isten Igéjét és végzi azon szolgálatokat, amelyekre fölkérést kap.

December 15-én, szombaton este a Tini-Ifi csoportban adott át bibliai üzenetet, amelyben Pál apostol - korábban Saulus - megtérésének történetéből több részletet is kiemelve arról szólt, hogyan hív el Isten üdvösségre, hogyan választ ki, és hogyan készít föl a szolgálatra. Közvetlen, barátságos személyisége hamar oldottá tette a hangulatot a fiatalok között.

16-án, vasárnap, a délelőtti istentiszteleten a legátus többek között az Ige magvainak vetésére, a hitélet gyümölcsinek megtermésére hívta föl a figyelmet.

A vasárnap délutáni istentiszteleten az Úr Jézus visszatéréséhez való helyes viszonyulás került a középpontba, amely megköveteli a hiteles, biblikus keresztény életmódot, a megtérést és az újjászületést.

Isten Igéjének üzenete igen nagy hatást gyakorolt a jelenlévőkre, amelyet csak tovább hitelesített és erősített Szabó Vilmos közvetlen, szeretetteljes és egyben prófétikus stílusa.