2012. május 20. Élő rádióközvetítés Gyülekezetünkből

 

2012. május 20-án, vasárnap, 10 óra után 4 perccel az MR1 Kossuth Rádió hallgatói Gyülekezetünk istentiszteletének lehettek részesei. A közel egyórás élő adást komoly előkészületek előzték meg.

A Gyülekezet tagjai, különösképpen a megszólalók izgalommal készültek a rádióközvetítésre. Szinte mindannyian álltak már kisebb-nagyobb embercsoport előtt megszólalva, és néhányan már az 1996-os élő rádióadásnak is aktív közreműködői voltak (amikor szintén Gyülekezetünkből sugározott élő istentiszteletet a Kossuth Rádió), de most mégis ott fészkelt elménkben a tudat, hogy megközelítőleg egymillió ember hallgat bennünket világszerte.

A kedves olvasót most nem avatjuk be az élőadás rejtelmeibe, de mivel a műsor keretideje a Rádió műsorfolyamához igazodik, ezért az egyes megszólalásoknak, énekeknek, igehirdetésnek percre pontosan kellett kezdődnie és végződnie, hogy a közszolgálati rádió műsorstruktúráját ne zavarjuk meg.

Ezen a napon - kivételesen - 9.50-kor ajtózárásra került sor, majd Gyülekezetünk lelkipásztora mondta el a szükséges információkat az élő  adással kapcsolatban. Ekkor már mindenki a helyén ült, készenállva arra, hogy bekapcsolódjunk a közvetítésbe.

Durkó Sándor László, az MPE Média Bizottságának tagja, a rádióműsorok felelős szerkesztője fejhallgatón keresztül figyelte a rádióadást, és jelezte, amikor a piros lámpa bekapcsol, élőben szólunk. Amikor a piros fény megjelent, a rádióhallgatókat egy kellemesen mély férfihang köszöntötte: a felelős szerkesztő.

Pár perccel később Kovács Béla gyülekezeti presbiter, az ózdi közvetítés házigazdája kapta meg a szót, hogy köszöntse a jelenlévő, és a készülékek előtt ülő hallgatókat. Áldáskérő imát Juhász Miklós gyülekezeti presbiter mondott, majd a Gyülekezet zenész-énekes csoportja egy lendületes, tartalmas dallal vezette tovább az istentiszteletet.

Bizonyságtételek következtek. Ezúttal hárman tettek tanúságot Jézus Krisztus munkájáról. Kovács Teodóra egyetemi tanulmányai során tapasztalta meg az Úr segítségét, Molnár Józsefné Mártika az életében, Istennek köszönhetően végbement változásokról szólt, majd Berkiné Sárközi Ibolya mondta el, hogyan találkozott a feltámadott Jézussal, és ennek eredményeként hogyan gyógyult meg pánikbetegségéből.
A bizonyságtételek után Nyeste Zoltán gyülekezeti presbiter imádkozott a betegségben lévők gyógyulásáért és szükségben lévőkért.

Egy újabb dal csendült fel, mégpedig a zenész-énekes csoport egyik tagjának saját szerzeménye. Az utolsó ütemeknél már a szószéknél állt Ádámkó Lajos gyülekezeti presbiter, hogy a soron következő igehirdetésre Isten áldását kérje.

Az Igét Gyülekezetünk lelkipásztora, Benedek Zsolt hirdette. A prédikációban kitért az elmúlt időszak egyházi ünnepeire, úgymint nagypéntek, húsvét és áldozó-csütörtök, de bőségesen utalt az elkövetkező pünkösdre is, de nem csupán úgy, mint ünnepre, hanem mint valóságra, amelynek Istentől érkező ereje a mai napig munkálkodik az Úr Jézusban hívők életében. Az igehirdetést követő imádság után még egy dalt hallhattunk a zenészek és énekesek előadásában, majd újra Durkó Sándor László vette át a szót, hogy a zárógondolatokat megossza a rádióhallgatókkal.

Az élő közvetítés 10.59-kor véget ért, a piros fény kihunyt, és egy kissé fellélegezve, nyugodtabban adhattuk át magunkat az imádságra, és az Úr Jézusnak szóló dicséretek éneklésére.

Bár a rádióhallgatók csak a hangunkat hallották, most a fényképeken keresztül az arcunkat is láthatják. A háttérben azonban még számosan munkálkodtak, dolgoztak azért, hogy az élő rádióadás sikeres, eredményes legyen: technikusok, rendezők, vendéglátók, a telefonhívásokat fogadó lelki-gondozók, szervezők, akiknek nevei itt nicsenek dőlt betűvel szedve, de a mennyekben, Istenünk "jutalom-füzetében" nagybetűvel szerepelnek, mert elkötelezettségük és áldozatkészségük nélkül nem sikerült volna ez a sokak számára áldást hozó istentisztelet. Köszönjük!

 

A rádióközvetítés hanganyagát meghallgathatja itt, vagy megrendelheti kazettán, ill. CD-n, elérhetőségeink bármelyikén: http://www.epkozd.hu/informacio