2012. húsvéti ünnepköre külföldi vendég-igehirdetővel

 

2012. április 4. és 9. között Dick van Steenis, a Kom en Zie gyülekezet (Rotterdam, Hollandia) lelkipásztora hirdette Isten Igéjét több alkalommal is, a húsvéti ünnepkör időszakában.

 

Dick van Steenis az 1990-es évek elejétől rendszeresen ellátogatott Gyülekezetünkbe. Igehirdetései, amelyek gyakorlatiasak és az élet különböző – sok esetben tabuként kezelt – területeivel foglalkoznak, mindig is nagy érdeklődést váltottak ki. Dick testvérünk legutóbb 2004-ben járt Ózdon, így most is izgalommal vártuk érkezését, szolgálatát.

Április 4-én, szerdán, istentiszteletre gyűltünk össze, amelyen az Igét már holland testvérünk hirdette. Ez az összejövetel már előrevetítette a nagyhét és a közelgő húsvét hangulatát.

Április 6-án, nagypénteken Úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartottunk, amelyet Gyülekezetünk lelkipásztorának köszöntője, Csernus Józsefné szavalata, valamint Gyülekezetünk kórusának szolgálata vezetett be.

Az Igét ez alkalommal is Dick van Steenis hirdette, bemutatva Jézus Krisztus halálának körülményeit, áldozatának értelmét, és korunk emberére gyakorolt hatását. A prédikációt még erőteljesebbé tette a közben folyamatosan látható prezentáció.

Április 7-én, szombaton este rotterdami testvérünk a Gyülekezet Tini–Ificsoportjával találkozott, velük osztotta meg az evangélium üzenetét.

Április 8-án, húsvétvasárnapjának délelőttjén tartottunk ünnepi istentiszteletet, amelyet ezúttal is Benedek Zsolt lelkipásztor vezetett be, majd a kifejezetten erre az alkalomra alakult Gyülekezeti Orchestra zenei szolgálata következett.

Dick pásztor ezúttal is különleges témát választott igehirdetéséhez. A halál talán nem tartozik a szokványos húsvéti témák körébe, de úgy vélem, a bőséges és igen szerteágazó tanítás sokak számára jelentett választ az élet nagy kérdéseinek egyikére. Természetesen nem lett volna igazi a húsvéti prédikáció, ha nem hangzott volna el: "Isten válasza a halálra: a feltámadás!"

Április 9-én, húsvét héfő délután tartottunk újabb istentiszteletet, amelyen az Úr dicséretét Berki Jenő és szolgatársai vezették.

Dick van Steenis idei ózdi tartózkodásának utolsó igehirdetését mondta el. Az üzenet ezúttal sem a szokványos mederben haladt. A különleges, egyedi szemszögből megvilágított prédikáció központi témája a feltámadás és az új élet körül mozgott, kitérve arra, mi lesz a testünkkel, mi lesz a földünkkel, mi vár ránk a feltámadás után, az örök életben.

Az összejövetel és Dick van Steenis ózdi szolgálatának végén a jelenlévők előtt juttattuk kifejezésre, hogy visszavárjuk testvérünket városunkba, Gyülekezetünkbe, reméljük hamarabb viszontlátjuk, mint a legutóbbi találkozásaink között eltel idő.

A ne feledkezzünk meg azokról, akik a tolmácsolás felemelő szolgálatával érthetővé tették számunkra az Igét.
Benedek Mónika, Kaló Tamás, Kovács Béla, Kovács Teodóra.