2011. december 11. Bemerítési istentisztelet

 

Gyülekezetünkben advent harmadik vasárnapján, december 11-én „megmozdult a víz”, azaz bemerítési istentiszteletet tartottunk.

 

A bemerítkezés vagy megkeresztelkedés az újjászületés külső kifejezése, amellyel tudatjuk, hogy hiszünk Jézusban és életünket ezentúl az Ő útján szeretnénk járni. Jézus Krisztus mondja: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 6,16). A megkeresztelkedés tehát Jézus parancsára történik és víz alatti teljes elmerüléssel jár, jelképezve, hogy a bűnökkel terhelt ember bűneivel együtt a hullámsírba merül, a következő pillanatban pedig tisztán, bűnmentesen bukkan a felszínre, mint Jézus Krisztus által megtisztított hívő keresztény.

December második vasárnapján Kovács Béla gyülekezeti presbiter köszöntő szavaival indult az istentisztelet, majd a Gyülekezet dicsőítő csoportja vezetett bennünket Isten dicséretében.

Ez alkalommal nyolcan tettek bizonyságot arról, hogyan találkoztak Jézus Krisztussal (az alábbi képek sorrendjében): Kuna Tamás, ifj. Oláh Tamás, Nyeste Szilárd, Tóth Béla, Forgács Bálint, Kiss Dániel (MPE Bánhorváti Gyülekezete), Dekkers Elizabeth, Kovács Eszter (MPE Várpalotai Gyülekezete).

Mivel a bemerítkezők közül ketten más település pünkösdi gyülekezetéhez tartoznak, a gyülekezetek képviseletében előbb Kovács Zoltán presbiter (MPE Várpalotai Gyülekezete), majd Kriston Rózsa gyülekezetvezető presbiter (MPE Bánhorváti Gyülekezete) adott át lelki útravalót a bemerítkezőknek. Isten Igéjét Gyülekezetünk lelkipásztora, Benedek Zsolt hirdette.

Az igehirdetés után következett a bemerítés aktusa, amelyet ez alkalommal Kovács Béla és Benedek Zsolt közösen végeztek. A bemerítés imádsággal kezdődött és végződött.

A bemerítést követően elhangzó felhívásra számosan jöttek előre a „kereszt alá”, hogy életüket átadják Jézus Krisztusnak.

Az istentisztelet záróakkordjaként a Gyülekezet presbiterei, valamint a Bánhorváti és a Várpalotai Gyülekezetet képviselő presbiterek együtt imádkoztak a bemerítettekért.

(Kovács Teodóra – Benedek Zsolt)