2011. november 20. Hálaadónap Miskolcon

 

2011. november 20-án az MPE Miskolci Gyülekezete hálaadónapjára voltunk hivatalosak.

 

Gyülekezetünk mintegy 80 tagja kelt útra ezen a reggelen, hogy 10 órától a miskolci pünkösdi gyülekezet imaházában megrendezett hálaadónapon részt vegyen. Gyülekezetünk szolgálócsoportja készült a dicséret szolgálatára, bizonyságtételekre és igehirdetésre is.

Az istentiszteletet Chernel András, a miskolci gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg köszöntő szavaival, majd a helyi gyülekezet dicsőítő csoportja egy énekkel vezette be az összejövetelt.

A hálaadónap folyamán Gyülekezetünk dicsőítő csoportja vezette Jézus Krisztus dicséretét, az énekek között pedig Kovács Teodóra, Molnár Józsefné, Révész Attiláné és Berki Jonatán bizonyságtételét hallgathattuk meg.

Isten Igéjét előbb Benedek Zsolt, Gyülekezetünk lelkipásztora, majd Kovács Béla, gyülekezeti presbiter hirdette.

 

Mind az énekek, mind a bizonyságok, de az Ige üzenete is hálára, Isten magasztalására indította az imatermet teljesen megtöltő sokaságot.

A mintegy háromórás összejövetelt közös ebéd zárta, amelyet messze a délutánba nyúló testvéri-baráti beszélgetés, közösséggyakorlás követett.