2011. október 23. Hálaadónap

2011. október 23-án hálaadónapot tartott Gyülekezetünk, melynek meghívott szolgálattevői az MPE Miskolci Gyülekezete igehirdetői, valamint dicsőítő csoportja volt.

Szép számmal gyülekeztek hívők és érdeklődők október 23-án Gyülekezetünk imaházába, hogy hálát adjanak Istennek áldásaiért, irántunk megnyilvánul kegyelméért, amely Jézus Krisztusban öltött testet. A zsúfolásig megtelt épületben 10 órakor vette kezdetét a hálaadónap.

A délelőtti istentisztelet Juhász Miklós ózdi presbiter áldáskérő imájával vette kezdetét, majd a Miskolci Gyülekezet dicsőítő csoportja vezette az Úr dicséretét.

A zenei szolgálatok közben bizonyságtételeket is hallhattunk, amelyek mélyen megindították a hallgatóság szívét, és Isten iránti hálára buzdítottak. Ugyancsak megörvendeztetett bennünket a miskolci gyermekek szolgálata is.

A délelőtti összejövetelen három igehirdető, Czinke Gábor, Czinke Csaba, valamint Bordás Zoltán lelkipásztor (MPE Parasznyai Gyülekezete) szólta Isten Igéjét.

 Déltájban több turnusban részesültünk a közös ebéd áldásából is.

A délutáni istentiszteletet újfent a miskolci dicsőítő csoport szolgálata nyitotta meg, és ezúttal sem szűkölködtünk bizonyságtételekben.

Újabb három igehirdető állt a pulpitusra: Váraljai Zoltán, Koleszár Sándor és Nagy István adta át Isten üzenetét.

A hálaadónap áldását a közel 400 főnyi sokaság együtt tapasztalhatta meg. Ha nem lett volna közöttünk Jézus Krisztus, bizonnyal csak az emberbaráti szeretet hatásait érezhettük volna, de a Szentlélek Isten munkája nyomán olyan isteni szeretet hatotta át összejövetelünket, amelynek eredményét hosszútávon is érezhetjük.