2011. október 9. Idősek Napja


2011. október 9-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten köszöntöttük korosabb testvéreinket Idősek Napja alkalmából.

Az összejövetel elején a Gyermek-bibliakör szolgálatára került sor. A gyerekek versekkel és énekkel emlékeztek meg az éltesebb jelenlévőkről. Őket egy újabb korosztály követte, a tinik és fiatalok modern zenével és számos bibliai idézettel hoztak mosolyt és felüdülést arcokra és szívekbe.

Váralyai Edit Adina és Oláhné Czinka Tímea szavalata és éneke, valamint Kujbus-Forgács Ilona prózamondása és Csernus Józsefné szavalata igazán mély gondolatokat ültetett el - úgy gondolom - nem csak az idősebbekben.

Isten Igéjét ez alkalommal Juhász Miklós gyülekezti presbiter hirdette. A prédikációban kitért az öregkor hátrányaira, de áldására és örömeire is rámutatott. Az igehirdetést követő imádságok és bizonyságtételek pedig ékesen mutatták be, hogy az előrehaladott kor nem feltétlen jelent öregséget, mert a szívbéli hit és örvendezés, az Úr Isten iránti bizalom és a Jézus Krisztus iránti elkötelezettség még mindig az ifjúkor frissességét idézi.


A tartalmas istentiszteletet az idősebbek számára készített bőséges és ízletes ebéd zárta, amely úgyszintén hálaadást szült sokak életében.