2011. július 2. Üdvösség Napja

 

 

2011. július 2-án, mintegy félévnyi előkészület után zajlott le az Üdvösség Napja evangélizációs délután.

 

 

 

(a fényképes összefoglaló a beszámoló végén látahtó)

Az esemény délután 3 óra után, az Európa téren kezdődött, amikor is a három szervező gyülekezet - Megnyílt Ajtó Gyülekezet, Ózdi Baptista Gyülekezet és Gyülekezetünk - lelkipásztorai köszöntötték az egybegyűlt sokaságot.

Az első színrelépő Pintér Béla volt, aki maga köré gyűjtötte a csemetéket, és impulzív, lendületes dalaival pillanatok alatt tetőpontra vitte a hangulatot. Sajnos, mintegy 20 perc önfeledt zenélés után egy hirtelen jött viharos zápor, dörgések és villámlások közepette félbeszakította a programot.

Mivel a rendezvény tartalékhelyszíne a Civil Ház volt, logikus megoldásként ott folytattuk az események sorát. Bár a vihar miatt sokan távoztak, mégis legalább 500 fő zsúfolódott be a Civil Ház színháztermébe, ahol a behúzott függönyök mögött mintegy harmincan lázasan dolgoztak a megázott technikai eszközök újraélesztésén, mindeközben pedig Pintér Béla ismét magával ragadta a kicsik, de a felnőttek figyelmét is egyéni, szívélyes, közvetlen stílusával és dalaival.

A zenei blokk után Papp Xénia bizonyságtételét hallgathattuk meg, aki arról számolt be, hogyan gyógyult meg a szeme Jézus Krisztusnak köszönhetően. Ezután Lakatos Béla a Megnyílt Ajtó Gyülekezet lelkipásztora hirdetett Igét, majd felhívást intézve előre hívta a színpad eél azokat, akik szívükbe akarták fogadni Jézust.

A megtérőkért való imádság után már egy újabb zenei formáció bontakozott ki a színpadon. Az Ózdi Gospel Band következett. Az együttes már februártól készült erre az eseményre, és tagjai a három szervező gyülekezet ill. egyház zenészeiből és énekeseiből tevődött össze. Dörgő taps követte minden egyes dalukat, ami nem csoda, hiszen mindegyik gyülekezet a magáénak érezhette az együttest. A remekül megválasztott dalok és szövegek ismét megérintették a hallgatóság szívét. Az énekek közben Oláh Tamás mondta el megtérésének történetét, élete nagy fordulópontját.

A zenei blokk után Benedek Zsolt, Gyülekezetünk lelkipásztora tartott rövid igeszolgálatot, majd arra bátorította a megtérni vágyókat, hogy kezük felemelésével jelezzék, ha dönteni szeretnének Jézus Krisztus mellett.

Miután ismét imádkoztunk a megtérőkért, a nap harmadik fellépője jelent meg a színen. A Balassagyarmati Gospel Jam a balassagyarmati Evangélium Háza Gyülekezet zenészeiből álló együttes. A modern hangszerelésű, de autentikus roma motívumú dicséretek Jézus Krisztusról szóltak, és a népi és nemzetiségi zene értőit, kedvelőit - de azt hiszem, más zenei műfajt preferálókat is megragadta, fölemelte, megszólította.

A dicséretek után Győri Gábor az Ózdi Baptista Gyülekezet lelkipásztora szólta Isten Igéjét, majd ismét lehetőség adódott, hogy megtérőkért imádkozzunk.

Az este utolsó blokkjában ismét az Ózdi Gospel Band zenélt, és bár a hallgatóság létszáma már fogyatkozóban volt, a türelmesek nemcsak fantasztikus zenei élménnyel, hanem lelki áldásokkal is gazdagodhattak a lassanként istentiszteletbe forduló evangélizáció folyamán.

Az este utolsó igehirdetője Varga Attila, a Megnyílt Ajtó Gyülekezet presbitere volt, akinek szavai immáron a gyülekezetekhez tartozó hívőket is megszólították. A folytatódó zenés dicséretek alatt többen előrejöttek, hogy életüket átadják Jézus Krisztusnak.

Este 8 óra előtt, a program záróakkordjaként ismét a szervezők álltak a jelenlévők elé, és az Ózdi Pásztorkör tagjaival kiegészülve egyenként, röviden összefoglalták az Üdvösség Napja jelentéségét, eredményeit, gyümölcseit.

 

A három gyülekezet összefogása történelminek mondható, hiszen Ózdon még soha nem fordult elő, hogy három felekezet minden különösebb ok nélkül közösen, a felekezetiség határait átlépve álljon elő az evangélium üzenetével.

A megjelent kívülállók száma mintegy 150 főre tehető, akik közül számosan adták át életüket Jézus Krisztusnak, elmondva a megtérők imáját.

Komoly eredménye az Üdvösség Napjának, hogy a három gyülekezet vezetői és tagjai vállvetve munkálkodtak együtt az előkészületek és a lebonyolítás során, aminek legszembetűnőbb példája a vihar okozta gondok elhárításában, és az evangélizáció folytatásának mihamarabbi megvalósításában tanúsított összefogás volt.

A szervező gyülekezetek lelkipásztorai egyetértettek abban is, hogy a megkezdett, és Isten áldását nem nélkülöző együttmunkálkodásnak folytatódnia kell.

SOLI DEO GLORIA!

EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

 

 

 Az Üdvösség Napja evangélizáció megvalósulását támogatta a