2011. június 12. Pünkösd

 

2011. június 12-én, pünkösdvasárnap, ünnepi istentiszteletet tartott Gyülekezetünk.

 

Az ünnepet egy imahét is megelőzte, melynek áldásai nyomán felfokozott várakozással és elvárásokkal tekintettnk a pünkösd napja elé.

Az istentiszteletet Ádámkó Lajos presbiter pünkösdről szóló szavai vezették be, majd a dicsőítő csoport Jézus Krisztusról szóló énekei következtek.

Az igehirdetés meglehetősen eltért a szokványostól. Nemcsak azért, mert Benedek Zsolt lelkipásztor nem a pulpitusról hirdette az Igét, hanem azért is, mert helyet kapott benne néhány bizonyságtétel az imahéthez kapcsolódóan, melyek közül egy Szentlélek-keresztségről is szólt. A prédikáció végén számosan jöttek a szószék elé, a "kereszt alá", hogy szívükben igent mondjanak Jézus Krisztus hívásának, majd átéljék a Szentlélek kiáradását, megújító, bátorságot adó erejét.