MISSZIÓ ÁGAK

Gyermekmisszió

A gyermekek bibliai tanítása gyülekezetünkben évtizedekre nyúlik vissza. A jelenleg mûködő gyermekbibliakörben 20 tanító és segítő foglalkozik 90-100 gyermekkel, öt korosztály szerinti csoportban, előre kidolgozott tematika alapján az e célra kialakított termekben.

Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink azon túlmenően, hogy megismerik a bibliai történeteket, azok tanulságait tudják saját életükre vonatkoztatva alkalmazni. Igyekszünk elültetni szívükben a keresztény hit és erkölcs értékes magvait, hogy tiszta igei alapon felkészültek legyenek az életre. A foglalkozásokon ismerkedünk a Bibliával, beszélgetünk egy-egy témáról, énekelünk, éneket tanulunk, rajzolunk, játszunk, vetélkedőket tartunk, imádkozunk és még sok érdekes dolgot csinálunk.

Karácsonyra, húsvétra, anyáknapjára és gyermeknapa vidám énekekkel, versekkel készülünk, melyet a gyülekezetben mondunk el. Karácsonykor és gyermeknapon a bibliakört rendszeresen látogató gyermekek értékes ajándékot kapnak.
Az utóbbi két karácsonyon lehetőségünk volt a bibliakörös gyermekek barátait is megajándékozni egy karácsonyi ünnepség kapcsán, melyen szintén a gyermekeink szerepeltek.

 

Nyáron 5-6 napos gyermektábort is szerveztünk a környéken, sok érdekes programmal (csapatjátékok, vetélkedők, rajzverseny, ki-mit-tud, énektanulás, tábortûz stb.), vidámsággal.

A gyermekbibliaköri foglalkozások minden vasárnap 16.00 - 18.00 óra között vannak. A szülők, amíg gyermekük a foglalkozáson van, részt vehetnek a vele párhuzamosan folyó Istentiszteleten.


Ifjusági misszió

Gyülekezetünkben a 14-25 éves korosztályban 33 fiatal van, akik a mai fiatalságtól nem sokban különböznek, legalábbis a külsőjüket tekintve. Fiaink és leányaink életét, viselkedését alapvetően az Istenhez való tartozás határozza meg, ezért szórakozásukban, szabadidejük eltöltésében is értékes és tiszta formákat választanak.

A gyülekezet létszámába a fiatalok leghamarabb 13 éves korukban nyerhetnek felvételt, addig mint gyermekek képezik részét a gyülekezetnek.
A fiatalok életüket a Biblia útmutatása szerint, tisztán próbálják megőrizni. A ma általánosnak tekintett házasságon kívüli testi kapcsolatok nem jellemzik őket és partnerkapcsolataikat.

Maradandó értéknek tekintik az érintetlenséget, annak megtartását házasságkötésükig. Hetente többször is találkoznak egymással, hol a fiatalok számára szervezett ifjúsági órákon (ide sokszor vendégek is érkeznek, a-kiket nagy szeretettel fogadunk), a zenész és énekes csoport próbáin, a gyülekezet számára rendezett istentiszteleti alkalmakon és még ezen túl is, az egymás között szövődött baráti kapcsolataik révén.
A fiatalok között általánosnak tekinthető az általános iskola utáni továbbtanulás. Nagy részük az érettségi után felsőoktatási intézményekben folytatja tanulmányait. Ebben a korosztályban jelenleg több mint 10 fő folytat, illetve fejezte be tanulmányait egyetemeken, illetve főiskolákon. Helyesnek tartjuk, ha a társadalom hasznos tagjaivá válnak, legjobb tudásuk szerint. Az ifjúsági csoport rendszeres alkalma minden szombaton a 6 órakor kezdődő ifjúsági óra. Ennek az alkalomnak megtartására a fiatalok számára kialakított ifjúsági teremben kerül sor. Itt büfé és otthonos környezet ad lehetőséget a kapcsolatok ápolására. Ezeken az alkalmakon zömében beszélgetések és tanítások hangzanak el azokról a kérdésekről, amelyek a fiatalok életével kapcsolatosak. Minden őket érintő kérdésre választ kaphatnak a Biblia fényében. Ezeket az alkalmakat színesítik olyan események, amikor a csoport tagjai együtt vesznek részt táborozáson kerékpártúrán, illetve a csoport foglalkozásain játék és videó vetítés is sokszor fordul elő.


A pünkösdi mozgalom fiatalsága országos alkalmakat is szokott szervezni a nagy közösség ápolására. 2-3 napos ifjúsági konferenciákat, nyáron 1 hetes ifjúsági napokat tartunk. Ezek a napok mindig emlékezetesek, mert nemcsak emberi kapcsolataikban gazdagodnak a fiatalok, megismerik más közösségek fiatal tagjait, hanem eközben Isten áldását is megtapasztalják. A fiatalok a gyülekezet életében sok területen vállalnak szolgálatot. Zömében belőlük áll a gyülekezet zenész és énekes csoportja. Részt vesznek a különböző gyerekmunkákban (hitoktatás), és a gyülekezet mindennapi életéből is kiveszik a részüket. A gyülekezetben a középkorosztály és az idősebbek nagyon szeretik és támogatják a fiatalokat, imádkoznak értük, tanácsolják életük nehéz kérdéseiben. Bár nem könnyû a mai fiatalok élete, mivel rengeteg kihívásnak kell eleget tenniük, de Isten mindig biztos pont az életükben. Mindig készen áll arra, hogy segítsen, és soha nem fordít hátat senkinek. Türelmes és megértő, mint egy igazi édesapa. Aki átélte a vele való találkozást, soha nem akar elszakadni tőle, hanem arra törekszik, hogy mindjobban megismerje őt.